Kontrola originality znamená:

 • istotu pri kúpe vozidla, že nepochádza z nelegálnej činnosti a majiteľovi nehrozí žiadny postih
 • skontrolované vozidlá nebudú už viac kontrolovať ani policajti pri registrácii na ODI
 • zisťovanie neoprávnených zásahov do identity a tiež pravosti dokladov od vozidla
 • možnosť zvýhodnenia poistenia formou bonusov

Kto potrebuje kontrolu originality?

 • jednotlivo dovezené vozidlá zo zahraničia
 • odhlásenie vozidla na vývoz
 • výmenu podvozka alebo karosérie, na ktorej sa nachádza identifikačné číslo vozidla VIN, alebo identifikátor, ktorý bol úradne pridelený
 • zmenu farby vozidla
 • neprihlásenie do 30 dní od odhlásenia vozidla
 • opätovné schválenie vozidla
 • prestavba vozidla

Aké doklady potrebujem?

Vozidlo evidované v SR:

 • Osvedčenie o evidencii vozidla (OEV), ak má vozidlo vydaný aj technický preukaz (TP) treba predložiť TP aj OEV
 • Občiansky preukaz majiteľa alebo objednávateľa ak je to firma, tak treba predložiť výpis z obchodného registra

Jednotlivo dovezené vozidlo:

 • doklad o nadobudnutí vozidla (faktúra, kúpno-predajná zmluva)
 • osvedčenie o evidencii vozidla z krajiny pôvodu
 • doklad o vyradení vozidla z evidencie vozidiel v krajine v ktorej bolo evidované (odhláška)
 • preklady dokladov (technické preukazy, odhláška, faktúra)
 • Občiansky preukaz majiteľa alebo objednávateľa ak je to firma, tak treba predložiť výpis z obchodného registra